Thông báo về việc tổng kết, bình xét thi đua khen thưởng năm 2012

Thực hiện công văn số 127 CV/ĐTNV về việc tổng kết, bình xét thi đua khen thưởng năm 2012, Ban chấp hành Đoàn thanh niên Trung tâm Tin học đề nghị cán cán bộ, đoàn viên thanh niên Trung tâm cùng phối hợp thực hiện tốt nội dung sau:

Xem chi tiết

Thông báo về cuộc thi tìm hiểu “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”

Thực hiện kế hoạch số 14 KH/ĐTNK ngày 22/10/2012 của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương về việc tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”; thiết thực kỷ niệm 40 năm Chiến thắng Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không (12/1972 – 12/2012), Ban Thường vụ Đoàn Viện KHCNVN triển khai tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”.

Xem chi tiết