Thông báo tổ chức Tập huấn về an toàn, an ninh thông tin cho các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Để nâng cao nhận thức về an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN, nhằm phòng tránh các nguy cơ gây mất an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo mật dữ liệu trên môi trường Internet, đồng thời tạo lập nền tảng xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử/Chính phủ số tại Viện Hàn lâm; Viện Hàn lâm KHCNVN giao Trung tâm Tin học và Tính toán tổ chức Tập huấn về an toàn, an ninh thông tin cho các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Viện Hàn lâm KHCNVN. Đây cũng là sự kiện được tổ chức trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia tại Viện Hàn lâm KHCNVN (10-10-2022).

Xem chi tiết

Trung tâm Tin học và Tính toán – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2022

Trung tâm Tin học và Tính toán – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo về việc tuyển dụng viên chức tại đơn vị như sau:

Xem chi tiết