Hội nghị khoa học nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm Tin học và Tính toán

Nhân dịp 10 năm thành lập, Trung tâm Tin học và Tính toán tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng nhằm mục đích trao đổi, thảo luận và trình bày các kết quả nghiên cứu khoa học của các chuyên gia. Chủ đề Hội nghị bao gồm một số vấn đề sau:

 

Xem chi tiết

Thông báo Kết quả tuyển dụng viên chức năm 2018 của Trung tâm Tin học và Tính toán

Thông báo Kết quả tuyển dụng viên chức năm 2018 của Trung tâm Tin học và Tính toán

Căn cứ vào kết quả làm việc của Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Tin học và Tính toán năm 2018, Trung tâm Tin học và Tính toán thông báo kết quả như sau:

Xem chi tiết