Hoạt động từ thiện năm 2012 của Đoàn Thanh niên Trung tâm Tin học

Hoạt động từ thiện năm 2012 của Đoàn Thanh niên Trung tâm Tin học

Bằng ý chí và sự nhiệt huyết của của tuổi trẻ, bằng tấm lòng nhân ái, yêu thương và giúp đỡ mọi người, ngày 16/11/2012, Đoàn thanh niên Trung tâm Tin học đã từ thiện giúp đỡ bé Phan Thị Thu Hoài - con gài người lính Trường Sa mắc bệnh hiểm nghèo.

 

Xem chi tiết

Công đoàn Trung tâm Tin học chúc mừng chị em phụ nữ nhân ngày 8/3/2011

Công đoàn Trung tâm Tin học chúc mừng chị em phụ nữ nhân ngày 8/3/2011

Nhân dịp ngày quốc tế phụ nữ, sáng ngày 8/3/2010, Công đoàn Trung tâm Tin học đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm dành cho chị em phụ nữ của Trung tâm.

Xem chi tiết

Thông báo về việc tổng kết, bình xét thi đua khen thưởng năm 2012

Thực hiện công văn số 127 CV/ĐTNV về việc tổng kết, bình xét thi đua khen thưởng năm 2012, Ban chấp hành Đoàn thanh niên Trung tâm Tin học đề nghị cán cán bộ, đoàn viên thanh niên Trung tâm cùng phối hợp thực hiện tốt nội dung sau:

Xem chi tiết