Thông báo về cuộc thi tìm hiểu “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”

Thực hiện kế hoạch số 14 KH/ĐTNK ngày 22/10/2012 của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương về việc tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”; thiết thực kỷ niệm 40 năm Chiến thắng Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không (12/1972 – 12/2012), Ban Thường vụ Đoàn Viện KHCNVN triển khai tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”.

Xem chi tiết

Thông báo về Quyết định thành lập Chi đoàn Trung tâm Tin học

Thông báo về Quyết định thành lập Chi đoàn Trung tâm Tin học

Ngày 29/4/2011, Chi đoàn Trung tâm Tin học chính thức được thành lập theo Quyết định số 222/QĐ/ĐTNV của Ban thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Xem chi tiết