Tổ chức gặp mặt, giao lưu giữa các đoàn viên thanh niên của Trung tâm

Tổ chức gặp mặt, giao lưu giữa các đoàn viên thanh niên của Trung tâm

Ngày 16/11/2012, Đoàn Thanh niên Trung tâm tin học đã tổ chức buổi họp mặt cho toàn thể đoàn viên Trung tâm nhằm tăng cường sự trao đổi, giao lưu và sự gắn bó giữa các đoàn viên.

 

Xem chi tiết

Hoạt động từ thiện năm 2012 của Đoàn Thanh niên Trung tâm Tin học

Hoạt động từ thiện năm 2012 của Đoàn Thanh niên Trung tâm Tin học

Bằng ý chí và sự nhiệt huyết của của tuổi trẻ, bằng tấm lòng nhân ái, yêu thương và giúp đỡ mọi người, ngày 16/11/2012, Đoàn thanh niên Trung tâm Tin học đã từ thiện giúp đỡ bé Phan Thị Thu Hoài - con gài người lính Trường Sa mắc bệnh hiểm nghèo.

 

Xem chi tiết

Phòng Đảm bảo Công nghệ thông tin

Phòng Đảm bảo Công nghệ thông tin

 

Xem chi tiết