Chữ ký số

Chữ ký số
Xem chi tiết

Xây dựng hệ thống quản trị quản lý các tài nguyên trong mô hình điện toán đám mây dựa trên hệ thống mã nguồn mở OpenStack

Xây dựng hệ thống quản trị quản lý các tài nguyên trong mô hình điện toán đám mây dựa trên hệ thống mã nguồn mở OpenStack  ThS Nguyễn Thị Hoan
Xem chi tiết

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu gắn kết các hệ thống Quản lý Hồ sơ, công văn, văn bản thành một thể thống nhất

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu gắn kết các hệ thống Quản lý Hồ sơ, công văn, văn bản thành một thể thống nhất  ThS Phạm Thanh Mai
Xem chi tiết

Giám sát hoạt động mạng, cảnh báo nguy cơ mất an toàn để thực hiện các biện pháp đối phó, ngăn chặn các thảm hoạ có thể xảy ra trong mạng

Giám sát hoạt động mạng, cảnh báo nguy cơ mất an toàn để thực hiện các biện pháp đối phó, ngăn chặn các thảm hoạ có thể xảy ra trong mạng  ThS Trần Văn Sinh
Xem chi tiết

Xây dựng hệ thống giám sát tập trung từ xa trong mạng thông qua giao thức SNMP

Xây dựng hệ thống giám sát tập trung từ xa trong mạng thông qua giao thức SNMP  ThS Trần Quang Hưng
Xem chi tiết