Xây dựng và ứng dụng chương trình quản lý sách tại Nhà xuất bản khoa học tự nhiên và công nghệ

Xây dựng và ứng dụng chương trình quản lý sách tại Nhà xuất bản khoa học tự nhiên và công nghệ

Nhà xuất bản (NXB) khoa học tự nhiên và công nghệ - Viện KHCNVN có chức năng xuất bản và phổ biến các xuất bản phẩm khoa học - công nghệ của Viện KHCNVN cũng như của các nhà khoa học Việt Nam và nước ngoài, do đó việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, đặc biệt là quản lý sách là hết sức cần thiết. Mới đây, NXB khoa học tự nhiên và công nghệ đã phối hợp với Trung tâm Tin học xây dựng và ứng dụng thành công chương trình phần mềm quản lý sách phục vụ cho công tác quản lý sách tại Nhà xuất bản.

Xem chi tiết

Hội thảo Giới thiệu Cổng thông tin điện tử Viện KHCNVN và các dịch vụ mạng

Hội thảo Giới thiệu Cổng thông tin điện tử Viện KHCNVN và các dịch vụ mạng

Thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT), phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa sớm đưa Việt Nam trở thành nước mạnh về CNTT và Truyền thông, Chủ tịch Viện KHCNVN đã quyết định giao Trung tâm Tin học triển khai dự án “Xây dựng Cổng thông tin điện tử Viện KHCNVN”. Dự án là một bước đi cụ thể của Viện KHCNVN trong việc thực hiện Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Mục tiêu của dự án là phát triển một hệ thống tích hợp các hạ tầng phần mềm ứng dụng CNTT nhằm: Cung cấp thông tin và các dịch vụ tác nghiệp cho các cán bộ quản lý hành chính và cán bộ khoa học của Viện KHCNVN và các đơn vị trực thuộc; Cung cấp tài nguyên và thông tin khoa học cho các cán bộ của Viện KHCNVN hiện đang công tác ở trong và ngoài nước; Cung cấp thông tin và các dịch vụ cho các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức khoa học trong và ngoài nước; Thực hiện việc cung cấp và trao đổi thông tin giữa các cơ quan nhà nước, đặc biệt là Văn phòng Chính phủ và các cơ quan ngang Bộ khác.

Xem chi tiết

Hội thảo “Đẩy mạnh phát triển tính toán khoa học tại các Viện nghiên cứu chuyên ngành của Viện KHCNVN”

Hội thảo “Đẩy mạnh phát triển tính toán khoa học tại các Viện nghiên cứu chuyên ngành của Viện KHCNVN”

Tính toán khoa học là một phần của khoa học tính toán nhằm xây dựng các mô hình toán học, phân tích định lượng và sử dụng máy tính để giải quyết các vấn đề phức tạp trong các ngành khoa học khác nhau. Tính toán khoa học đang trở thành công cụ hữu dụng và không thể thiếu trong mọi lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ hiện đại. Tuy vậy, việc triển khai xây dựng tính toán khoa học phục vụ nhu cầu của các ngành khoa học trong nước, cho nhu cầu của các đơn vị thuộc Viện KHCNVN còn là vấn đề mở, chưa được phát triển đúng với yêu cầu của hiện tại và cho tương lai.

Xem chi tiết

Trung tâm Tin học khảo sát lắp đặt Hệ thống giới thiệu điện tử cho Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

Trung tâm Tin học khảo sát lắp đặt Hệ thống giới thiệu điện tử cho Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam là cơ quan sự nghiệp khoa học và công nghệ hàng đầu của cả nước, có vị trí đầu tầu trong hệ thống KH&CN quốc gia, thực hiện các hoạt động nghiên cứu cơ bản về khoa học tự nhiên và phát triển công nghệ một cách toàn diện, trình độ cao. Với tiềm lực khoa học công nghệ sẵn có, hiện nay, bên cạnh công tác nghiên cứu cơ bản, các đơn vị trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đẩy mạnh công tác ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ vào phục vụ thực tiễn cuộc sống và sản xuất.

Xem chi tiết

Lớp tập huấn nghiệp vụ về sử dụng chữ ký số

Lớp tập huấn nghiệp vụ về sử dụng chữ ký số

Ngày nay sự phát triển không ngừng của công nghệ số dẫn đến việc giao dịch điện tử ngày càng trở nên phổ biến. Chữ ký số được sử dụng để đảm bảo tính pháp lý của các tài liệu trong môi trường điện tử, làm cho nó cũng có giá trị như chữ ký trên các giấy tờ, văn bản. Trong tương lai chữ ký số còn được sử dụng với các ứng dụng liên quan tới chính phủ điện tử, để người dân có thể làm việc với các cơ quan nhà nước thông qua mạng máy tính. Nhận thấy sự cần thiết trong việc triển khai các ứng dụng chữ ký số, Trung tâm tin học đã xây dựng Phần mềm Ký điện tử và Mã hóa văn bản và cho ra mắt trong dịp triển lãm những sản phẩm chào mừng 35 năm thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.Nhằm đẩy nhanh tiến trình đưa chữ ký số vào phục vụ cho các hoạt động nghiệp vụ hành chính tại Viện KHCNVN, sáng ngày 4 tháng 3 năm 2011, Trung tâm Tin học đã phối hợp với Văn phòng Viện tổ chức buổi tập huấn đầu tiên dành cho cán bộ lãnh đạo Văn phòng và các trưởng, phó phòng thuộc Văn phòng Viện. Mục đích của lớp tập huấn nghiệp vụ chữ ký số là nhằm giới thiệu bản chất của công nghệ chữ kỹ số, tính an toàn và hiệu quả của giải pháp chữ kỹ số, cũng như các khả năng ứng dụng tiềm tàng của giải pháp này.

Xem chi tiết