Phân tích ổn định tĩnh và động lực phi tuyến của vỏ thoải hai độ cong auxetic với hệ số Poisson âm có gân gia cường

Phân tích ổn định tĩnh và động lực phi tuyến của vỏ thoải hai độ cong auxetic với hệ số Poisson âm có gân gia cường  TS. Phạm Hồng Công
Xem chi tiết

Mô phỏng quá trình truyền vết nứt trong vật liệu gradient elastic, ứng dụng trong các vật liệu lưới và composite

Mô phỏng quá trình truyền vết nứt trong vật liệu gradient elastic, ứng dụng trong các vật liệu lưới và composite    TS. Phạm Hồng Công
Xem chi tiết

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu gắn kết các hệ thống Quản lý Hồ sơ, công văn, văn bản thành một thể thống nhất

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu gắn kết các hệ thống Quản lý Hồ sơ, công văn, văn bản thành một thể thống nhất  ThS. Phạm Thanh Mai
Xem chi tiết

Giám sát hoạt động mạng, cảnh báo nguy cơ mất an toàn để thực hiện các biện pháp đối phó, ngăn chặn các thảm hoạ có thể xảy ra trong mạng

Giám sát hoạt động mạng, cảnh báo nguy cơ mất an toàn để thực hiện các biện pháp đối phó, ngăn chặn các thảm hoạ có thể xảy ra trong mạng  ThS. Trần Văn Sinh
Xem chi tiết

Xây dựng hệ thống giám sát tập trung từ xa trong mạng thông qua giao thức SNMP

Xây dựng hệ thống giám sát tập trung từ xa trong mạng thông qua giao thức SNMP  ThS. Trần Quang Hưng
Xem chi tiết