Công đoàn Trung tâm Tin học chúc mừng chị em phụ nữ nhân ngày 8/3/2011

Nhân dịp ngày quốc tế phụ nữ, sáng ngày 8/3/2010, Công đoàn Trung tâm Tin học đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm dành cho chị em phụ nữ của Trung tâm.

Xem chi tiết