Articles

Phát triển công cụ phục hồi chất lượng tài liệu điện ảnh


Tên đề tài: Phát triển công cụ phục hồi chất lượng tài liệu điện ảnh.

Năm thực hiện: 2009

Kết quả thực hiện:

 

 
 

Nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm xe ô tô điện hai bánh tự cân bằng


Tên đề tài: Nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm xe ô tô điện hai bánh tự cân bằng

Năm thực hiện: 2009 - 2011

Chủ nhiệm đề tài:

Kết quả thực hiện:

 
 

Chữ ký số

 

KÝ ĐIỆN TỬ: Bản chất & Quy trình thực hiện

Vì sao cần chữ ký điện tử
Ý nghĩa của chữ ký tay (trên giấy)
Công cụ hỗ trợ : Hệ mã hoá khoá công khai

Nguyên lý hoạt động của Hệ mã khóa công khai
Mô hình nguyên tắc cho “ký văn bản điện tử”

Những điều “bất cập” của mô hình nguyên tắc:

Hàm băm mật mã – công cụ khắc phục

Quy trình ký văn bản điện tử trong thực tế

Những ưu thế vượt trội của chữ ký số

Cơ sở pháp lý của chữ ký số

Giải pháp triển khai của Trung tâm Tin học:

 

Xem chi tiết

Nghiên cứu triển khai ứng dụng chương trình chấm điểm thi trắc nghiệm tự động

Tên đề tài: Nghiên cứu triển khai ứng dụng chương trình chấm điểm thi trắc nghiệm tự động