Tổ chức gặp mặt, giao lưu giữa các đoàn viên thanh niên của Trung tâm

Ngày 16/11/2012, Đoàn Thanh niên Trung tâm tin học đã tổ chức buổi họp mặt cho toàn thể đoàn viên Trung tâm nhằm tăng cường sự trao đổi, giao lưu và sự gắn bó giữa các đoàn viên.

 

 

 

IMG 7145

 

IMG 7149