Giới thiệu trung tâm Tin học và Tính toán

 Trung tâm Tin học và Tính toán – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Tên giao dịch tiếng Anh: Center for Informatics and Computing) được thành lập theo Quyết định số 107/QĐ-KHCNVN ngày 16 tháng 2 năm 2009 của Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam với tên gọi là Trung tâm Tin học. Ngày 19/02/2013 Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ban hành quyết định số 102/QĐ-VHL về việc chuyển đổi Trung tâm Tin học thành Trung tâm Tin học và Tính toán.

Từ khi thành lập đến nay, mặc dù là đơn vị mới còn gặp nhiều khó khăn, Ban Lãnh đạo và toàn thể nhân viên của Trung tâm đã nỗ lực vượt bậc thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch Viện giao và đạt được một số thành công nhất định.

 

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Tổ chức

Năm 2009, lúc mới thành lập TTTH chỉ có 2 phòng chuyên môn, chưa có cán bộ quản lý cấp phòng.

Năm 2011, thành lập thêm 01 phòng và kiện toàn bộ máy quản lý.

Trong đề án phát triển Trung tâm, các phòng chuyên môn công nghệ cao về CNTT sẽ được thành lập.

Nhân sự

Từ lúc thành lập, nhân sự của TTTH còn mỏng, mới chỉ có 01 PGS.TSKH và 02 Tiến sĩ.

Cho đến nay, TTTH đã có 01 GS, 01 PGS, 02 TSKH và 04 Tiến sĩ cùng với đội ngũ kỹ sư có trình độ đã tạo nên những thành công bước đầu của TT.

Các cán bộ nhân viên của Trung tâm liên tục được cử đi học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cũng như nghiệp vụ quản lý.

Hội đồng khoa học

- Chủ tịch: PGS.TS. Phạm Hồng Quang

- Phó chủ tịch: PGS.TSKH. Phạm Huy Điển

- Thư ký: TS. Phạm Hồng Công

- Ủy viên: GS.TS Đặng Quang Á, PGS.TS Ngô Văn Thanh, ThS. Trần Văn Sinh, ThS. Nguyễn Thị Hoan

 

CÁC SẢN PHẨM ĐÃ TRIỂN KHAI

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ MỚI CỦA VIỆN KHCNVN _______________________________________

Trang TTĐT tiếng Việt mới của Viện KHCNVN được ra mắt vào 15/8/2009, trang tiếng Anh ra mắt vào 15/12/2009.

Tính đến trước tháng 8/2009, tổng số lượt truy cập (nhiều năm) của website cũ khoảng 60.000 lượt.

Chỉ tính riêng đến tháng 12/2009, Số lượt truy cập tăng thêm 120.000 lượt (hàng tháng khoảng 30.000 lượt).

Số lượng bài viết tính tới thời điểm tháng 12/2009 là 363 bài (tính tổng của website cũ và cập nhật mới).

 

 _________________________________________________________

Trong năm 2010 (tính cả trang tiếng Việt và tiếng Anh):

  • Tổng số lượt truy cập: khoảng 970.000 lượt.
  • Số lượt truy cập trung bình hàng ngày trung bình trên 5.000 lượt
  • Tổng số 347 bài viết dạng tin tức đã được cập nhật
  • Chất lượng nội dung tin bài tăng. Ngoài tin tức hoạt động, thông tin về các đề tài khoa học được cập nhật đầy đủ đã phản ánh đầy đủ các hoạt động cũng như tình hình nghiên cứu khoa học của Viện

 _________________________________________________________

Trong năm 2011 (tính cả trang tiếng Việt và tiếng Anh):

  • Tổng số lượt truy cập tăng vọt: khoảng 2.137.318  lượt.
  • Tổng số 406 bài viết dạng tin tức đã được cập nhật.
  • Bộ phận chuyên trách đã kịp thời đăng tải các bài phỏng vấn, kết quả đánh giá của các chuyên gia liên quan đến nhiều sự kiện khoa học, tự nhiên giúp định hướng thông tin và ổn định xã hội: động đất, sóng thần…

 

CÁC TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHUYÊN NGÀNH ________________________________________

 

XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG MẠNG CÁP QUANG CAMPUS TRUYỀN DẪN TỐC ĐỘ CAO TRONG KHUÔN VIÊN VIỆN KHCNVN ______________________________________________________

Tất cả các hệ thống mạng LAN riêng biệt của từng toà nhà được kết nối về Trung tâm mạng bằng cáp quang đơn mode chạy ngầm qua hệ thống cống bể trong khuôn viên 18 Hoàng Quốc Việt.

 

Hệ thống mạng được quản lý mạng là tập trung và được chia thành các mạng riêng ảo.

 

Đảm bảo được tính ổn định, bảo mật tốt đối với các dịch vụ và dữ liệu quan trọng chạy trên mạng.

 

Là nền tảng hạ tầng để phát triển các dịch vụ mạng và Internet trong Viện KHCNVN.

_________________________________________________________

 

Mở rộng băng thông kết nối Internet (13Mbps quốc tế, 50Mbps trong nước) để đáp ứng nhu cầu kết nối của các đơn vị.

 

Lãnh đạo Viện, các Ban chức năng, nhiều đơn vị trong Viện KHCNVN đã sử dụng hệ thống mạng Campus mới để kết nối Internet với tốc độ cao, ổn định và miễn phí.

 

Các đơn vị sử dụng các dịch vụ như Email, tác nghiệp điện tử… đều thông qua mạng nội bộ, không phải vòng qua Internet đảm bảo được tốc độ, an toàn, an ninh thông tin.

 

TRIỂN KHAI DỰ ÁN “XÂY DỰNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM" ________

Cung cấp thông tin và các dịch vụ tác nghiệp cho Viện KHCNVN và các đơn vị trực thuộc.

 

Cung cấp tài nguyên và thông tin khoa học cho các cán bộ của Viện KHCNVN hiện đang công tác ở trong và ngoài nước.

 

Cung cấp thông tin và các dịch vụ cho các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức khoa học trong và ngoài nước.

 

Thực hiện việc cung cấp và trao đổi thông tin giữa các CQNN, đặc biệt là Văn phòng Chính phủ và các Bộ, cơ quan ngang Bộ khác.

_________________________________________________________

 

Hệ thống thư điện tử mới đã và đang được sử dụng tại tất cả các đơn vị trong Viện KHCNVN, với tần suất cao, lưu lượng lưu trữ lớn…

_________________________________________________________

 

Hệ thống điều hành tác nghiệp đang được triển khai thí điểm tại Phòng Hành chính – Lưu trữ (VP Viện) đã phát huy được thế mạnh về quản lý văn bản.

 

THỰC HIỆN CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỀ TÀI CẤP NHÀ NƯỚC __________________________

Đề tài “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống tự động giám sát video và điều khiển từ xa trên cơ sở công nghệ cao” thuộc chương trình KC03/06-10. Bộ Giao thông Vận tải đã quyết định áp dụng tại tuyến Cầu Giẽ - Ninh Bình để phục vụ giám sát và điều hành giao thông đường bộ.

_________________________________________________________

 

Ứng dụng tính toán hiệu năng cao áp dụng trong dự báo thời tiết (Đề tài nghị định thư hợp tác khoa học Việt Nam – Hoa Kỳ).

Đề tài “Xây dựng cấu trúc hệ thống giao thông thông minh và các quy chuẩn CNTT-TT và điều khiển áp dụng trong hệ thống giao thông thông minh tại Việt Nam” thuộc chương trình KC01/11-15, nghiên cứu ứng dụng và phát triển CNTT – TT.

 

 

DỊCH VỤ TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG DỰ ÁN CNTT&TT _____________________________________

Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán dự án “Nâng cấp hệ thống hạ tầng và tăng cường bảo mật mạng CNTT Đài THVN”

 

Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Xây dựng CSDL tài nguyên môi trường tỉnh Quảng Ninh”

 

Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Xây dựng hệ thống mạng thông tin tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Ninh”

 

DỊCH VỤ TƯ VẤN VỀ DỰ ÁN CNTT&TT ________________________________________________

Thẩm định báo cáo Kinh tế kỹ thuật dự án “Đầu tư trang thiết bị phòng học mô phỏng điều khiển tàu biển”

 

Thẩm tra hồ sơ Thiết kế kỹ thuật và dự toán dự án “Tăng cường năng lực đào tạo nghề điều khiển tàu thủy trường CĐ nghề GTVT đường thủy I”

 

Thẩm tra dự án đầu tư “Đổi mới và phát triển dạy nghề trọng điểm quốc gia nghề thương mại điện tử 2011 – 2015”

 

HỢP TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC __________________________________________________

Seminar về tính toán khoa học phục vụ thăm dò dầu khí

 

Seminar về điều khiển Giao thông thông minh

 

An toàn an ninh thông tin, mã hóa bảo mật

 

 ngày 19/02/2013 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc chuyển đổi Trung tâm Tin học thành Trung tâm Tin học và Tính toán