Phòng quản lý tổng hợp

Trưởng phòng: Phan Thanh Hoài

Điện thoại liên hệ: 04 3 7916938

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kế toán: Phạm Thanh Mai

Điện thoại liên hệ: 04 3 7916938

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thư ký: Trần Hoàng Anh

Điện thoại liên hệ: 04 3 7916938

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cán bộ: Nguyễn Thị Minh Trang

Điện thoại liên hệ: 043.7916938

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.