Phòng nội dung thông tin số

Phụ trách phòng: Lê Quỳnh Trang

Điện thoại liên hệ: 04.37918346

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Biên tập viên: Lê Thị Minh Tâm

Điện thoại liên hệ: 04.37918346
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Biên tập viên: Nguyễn Thị Mai Lan

Điện thoại liên hệ: 04.37918346

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Biên tập viên: Bùi Thị Thanh Hà

Điện thoại liên hệ: 04.37918346

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.