Bản tin hoạt động của Hệ thống tính toán hiệu năng cao VAST-HPC tháng 6/2022

Bản tin tháng 6/2022
Thời gian: Từ 15h50 ngày 01/6/2022 đến 15h50 ngày 30/6/2022

1. Tình hình hoạt động của hệ thống

 

bantinhpc1

2. Hiệu suất sử dụng

- GPU: 30,70%

- CPU: 62,44 %

- Tổng số Job trong khoảng thời gian thống kê: 1.373

bantinhpc2

 

bantinhpc3