Trung tâm Tin học và Tính toán hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới

Đất ngập nước là hệ sinh thái rất quan trọng làm gia tăng sự đa dạng sinh học, góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu, duy trì nguồn nước ngọt có sẵn, cung cấp nguyên liệu cho nền kinh tế thế giới, duy trì sự sống, đảm bảo sự thịnh vượng, hạnh phúc và tồn tại của con người trên trái đất. Tuy nhiên hiện nay các vùng đất ngập nước đang bị biến mất nhanh do nhiều yếu tố tác động.

đất ngập nước

Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen (Long An) - Ảnh minh họa

Hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới của Ban thư ký Công ước Ramsar (Công ước về vùng đất ngập nước) và lời kêu gọi của Đại Hội đồng Liên hợp quốc tổ chức vào ngày 02/02/2022 với chủ đề “Vì con người và Thiên nhiên: hãy YÊU QUÝ, BẢO VỆ VÀ PHỤC HỒI Đất ngập nước” (Wetlands Action for People and Nature: Value, Manage, Restore and Love - Wetlands) với sự tham gia của 193 quốc gia thành viên nhằm kêu gọi sự tăng cường nỗ lực và đầu tư vào bảo tồn, quản lý và phục hồi các vùng đất ngập nước, đồng thời ngăn chặn các cuộc khủng hoảng khí hậu và đa dạng sinh học;

Thực hiện hướng dẫn tại Công văn số 178/BTNMT-TCMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Công văn số 146/VHL-VP của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Trung tâm Tin học và Tính toán đã tích cực hưởng ứng thông qua các hoạt động như:

1. Tuyên truyền, phổ biến về giá trị và tầm quan trọng của các vùng đất ngập nước đối với sự sống con người và thiên nhiên; từ đó cùng bảo vệ, sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước và các hoạt động thể hiện tình yêu đối với các vùng đất ngập nước.

2. Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc thực thi pháp luật về bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên ngập nước;

3. Tuyên truyền về Ngày Đất ngập nước Thế giới trên Trang thông tin điện tử Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Website Trung tâm Tin học và Tính toán.

Các tài liệu về chủ đề Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2022, các hoạt động kỷ niệm Ngày Đất ngập nước thế giới trong năm 2022 của các địa phương được đăng ký và đăng tải tại trang thông tin điện tử của Công ước Ramsar: https://www.worldwetlandsday.org.