Phòng Công nghệ tính toán và ứng dụng

 

 

Trưởng phòng: TS. NCVC. Phạm Hồng Công

Pham hong cong

Điện thoại: 024 37916937 (502)

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó Trưởng phòng: ThS. Phạm Quang Chính

pham hong cong

Điện thoại: 024 37916937 (502)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
PGS.TS.NCVCC. Phạm Hồng Quang

Photo Mr Quang 

Điện thoại: 024 37916937 (502)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PGS.TSKH. NCVCC. Phạm Huy Điển

phamhuydien 

Điện thoại: 024 37916937 (502)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ThS. Vũ Đình Trung

Photo Mr Quang 

Điện thoại: 024 37916937 (502)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.