Trung tâm Tin học và Tính toán tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 12/5/2020, Chi bộ Trung tâm Tin học và Tính toán long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí PGS. TS. Trần Tuấn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm tới dự và chỉ đạo đại hội, cùng toàn thể Đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ Trung tâm Tin học và Tính toán.

DH tt tin hoc 1

Toàn cảnh đại hội 

Đại hội Chi bộ Trung tâm Tin học và Tính toán nhiệm kỳ 2020 – 2025 được tiến hành trong không khí cả nước thi đua lập thành tích tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chi bộ Trung tâm Tin học và Tính toán là Chi bộ được thành lập theo Quyết định số 11-QĐ/ĐUVKHCNVN ngày 02/08/2011 của Đảng ủy Viện Hàn lâm KHCNVN. Hiện nay, Chi bộ có 07 đảng viên chính thức. Các đảng viên trong Chi bộ đều là những cán bộ ưu tú luôn giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, thể hiện tính tiên phong gương mẫu trước quần chúng, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XII) về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chi bộ luôn quan tâm công tác phát triển đảng viên mới và xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. Chi bộ đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ đề ra.

DH tt tin hoc 2

Đồng chí Phạm Hồng Quang Bí thư Chi bộ Trung tâm Tin học và Tính toán trình bày báo cáo tại đại hội 

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Trung tâm Tin học và Tính toán tiếp tục phát huy thành tích, hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN giao: vận hành tốt Trang thông tin điện tử - kênh thông tin chính thức của Viện Hàn lâm KHCNVN nhằm tuyên truyền, quảng bá các hoạt động, thành tựu khoa học công nghệ trên toàn Viện Hàn lâm; Tiếp tục duy trì mạng cáp quang VAST Campus, quản lý và điều hành hệ thống dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ Hành chính công của Viện Hàn lâm, đồng thời liên tục nghiên cứu tăng cường bảo mật cho các hệ thống công nghệ thông tin; Triển khai thực hiện nhiều đề tài, dự án thuộc lĩnh vực nghiên cứu khoa học và ứng dụng CNTT. Là đơn vị thường trực của Ban chỉ đạo Chính phủ điện tử Trung tâm đã làm tốt công tác tư vấn, giúp việc cho Ban chỉ đạo triển khai ban hành các văn bản chỉ đạo về Chính phủ điện tử tới các đơn vị trực thuộc...
Về các kết quả khoa học công nghệ: Đề tài: “Phát triển nghiên cứu tính toán khoa học chuyên ngành sử dụng máy tính hiệu năng cao tại Viện Hàn lâm KHCNVN giai đoạn 2" đã được triển khai đúng tiến độ, nghiệm thu đạt Xuất sắc; Nhiệm vụ: “Xây dựng hoàn thiện cổng thông tin điện tử của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giai đoạn 2”nghiệm thu đạt Khá và đang triển khai tiếp các nội dung quan trọng ứng dụng vào thực tiễn; Đề tài phối hợp với Sở KHCN Đà Nẵng "Nghiên cứu xây dựng giải pháp phát hiện vật ngoại lai và động vật trên khu bay” đã được nghiệm thu cấp Sở KHCN TP Đà Nẵng; Đề tài khoa học “Nghiên cứu tiếp cận công nghệ sử dụng khinh khí cầu thả ở tầng bình lưu tích hợp trạm thu phát thông tin để giám sát, dẫn đường, tìm kiếm cứu hộ và đo đạc thông số vật lý môi trường tầng khí quyển” thuộc Chương trình Khoa học và công nghệ cấp quốc gia về công nghệ vũ trụ giai đoạn 2016-2020 đã được phê duyệt trong thuyết minh đề tài; Hoàn thành nhiệm vụ: “Hoàn thiện hệ thống quản lý văn bản – điều hành và OMS phục vụ đăng ký, quản lý đề tài thuộc các hướng KHCN ưu tiên”; Hợp tác với Học viện kỹ thuật quân sự thực hiện đề tài “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học để thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao”... Từ năm 2018-2019 số lượng công trình công bố khoa học tăng đáng kể có tổng 12 bài báo SCI, 24 bài báo SCI-E, 2 bài báo có mã số ISSN, 3.5 bài báo thuộc tạp chí của Viện Hàn lâm KHCNVN trong danh mục VAST 1, VAST 2.
Đại hội đã thống nhất thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025 do BCH Chi bộ trình bày tại Đại hội, trong đó có một số chỉ tiêu cụ thể: 100% đảng viên trong Chi bộ được học tập, nghiên cứu, quán triệt và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, nghị quyết đại hội đảng các cấp; 100% cán bộ, đảng viên tiếp tục đăng ký và thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 100% đảng viên Chi bộ sinh hoạt theo quy định của Điều lệ Đảng; phấn đấu giới thiệu kết nạp 50% quần chúng ưu tú vào đảng viên mới; Phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

DH tt tin hoc 3

Công tác bỏ phiếu bầu 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, PGS. TS. Trần Tuấn Anh - Ủy viên BTV Đảng ủy Viện Hàn lâm KHCNVN, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm đã biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được và chỉ ra những tồn tại cần khắc phục, phấn đấu của Chi bộ Trung tâm Tin học và Tính toán trong nhiệm kỳ tới. Trên cơ sở đó, Trung tâm Tin học và Tính toán tiếp tục xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ mới, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, đổi mới phương thức lãnh đạo để xây dựng Chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

DH tt tin hoc 4

PGS. TS. Trần Tuấn Anh - Ủy viên BTV Đảng ủy Viện Hàn lâm KHCNVN, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm phát biểu tại đại hội 

Đại hội đã lựa chọn, bầu ra được Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ mới có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực thực tiễn, thể hiện tính liên tục, kế thừa và đổi mới; bầu được Đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm KHCNVN lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết; Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

DH tt tin hoc 5

Chụp ảnh lưu niệm cuối buổi đại hội 

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, Chi bộ Trung tâm Tin học và Tính toán nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình của Đại hội và đã kết thúc thành công tốt đẹp.

 

Tin và ảnh: Mai Lan