Hệ thống thư điện tử của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

   Thực hiện Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm KHCNVN) đã quyết định giao Trung tâm Tin học và Tính toán triển khai Dự án xây dựng Cổng thông tin điện tử của Viện. Mục tiêu của dự án là phát triển một hệ thống tích hợp hạ tầng các phần mềm ứng dụng CNTT: Cung cấp thông tin và các dịch vụ tác nghiệp cho cán bộ quản lý hành chính, cán bộ khoa học của Viện Hàn lâm KHCNVN và các đơn vị trực thuộc; Cung cấp thông tin và các dịch vụ cho các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức khoa học, các cán bộ của Viện Hàn lâm hiện đang công tác trong và ngoài nước; cung cấp và trao đổi thông tin giữa các cơ quan nhà nước, đặc biệt là Văn phòng Chính phủ và các cơ quan ngang Bộ khác.

   Bắt đầu xây dựng từ năm 2010 đến nay, Trung tâm Tin học và Tính toán đã từng bước đưa Dự án vào hoạt động thành công phục vụ mọi ban ngành đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN. Là một thành phần quan trọng trong Dự án Cổng thông tin điện tử, Hệ thống thư điện tử của Viện Hàn lâm KHCNVN cũng được tạo lập nhằm phục vụ cán bộ, công chức, viên chức trong việc gửi, nhận thông tin dưới dạng thư điện tử được quản lý bảo mật cao hơn, thuận tiện hơn.

   Trước khi thực hiện Dự án, hệ thống dịch vụ thư điện tử phục vụ các cán bộ thuộc Viện Hàn lâm có tên miền @vast.ac.vn (Công ty CP Netnam được ủy quyền quản lý và vận hành) tuy đã hoạt động hiệu quả một số năm nhưng dần trở nên bất cập, bộc lộ nhiều nhược điểm cần phải khắc phục, cụ thể: dung lượng hộp thư (Quota) của mỗi người dùng bị hạn chế, tối đa 500Mb; Chưa có cơ chế lẫn các tính năng an toàn bảo mật nên thường xuyên bị spam tấn công; Chưa tối ưu hóa hệ thống phần cứng, triển khai giải pháp dự phòng đảm bảo an toàn dữ liệu… và hoạt động thiếu tính ổn định. Vì vậy nhiều người đã phải chuyển sang dịch vụ thư điện tử miễn phí của nước ngoài như Gmail, Yahoo mail. Là cơ quan đầu ngành về khoa học, thường xuyên phải trao đổi thông tin với các cơ quan trong và ngoài nước, việc sử dụng dịch vụ thư điện tử thống nhất là một nhu cầu bức thiết. Ngoài ra, với số lượng người dùng (chủ yếu là cán bộ nhân viên) khá lớn (hơn 3000 người), việc quản lý tài khoản thư điện tử cần được tập trung và thống nhất.

   Hệ thống thư điện tử mới do Trung tâm Tin học và Tính Toán tạo lập và luôn luôn nâng cấp đã khắc phục đáng kể các nhược điểm trên. Hiện tại Hệ thống thư điện tử của Viện Hàn lâm KHCNVN hoạt động tại địa chỉ: http://mail.vast.vn đã đi vào hoạt động ổn định và có hơn 3000 tài khoản, được chia thành 3 định dạng: (1) hòm thư điện tử của đơn vị: @tendonvi.vast.vn, (2) nhóm các đơn vị giúp việc Chủ tịch Viện và các tổ chức, đoàn thể: @vast.vn, (3) hòm thư điện tử của các CBVC: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Qua khảo sát sơ bộ 100% các đơn vị của Viện Hàn lâm đã sử dụng Hệ thống thư điện tử này. Ngoài ra các cán bộ cấp quản lý, chuyên viên hành chính còn được sử dụng thêm hộp thư: @vast.gov.vn để thực hiện các trao đổi đổi công vụ với cơ quan quản lý nhà nước khác theo yêu cầu của Chính phủ.

   Năm 2017-2018, với tinh thần luôn luôn cập nhật và hoàn thiện dịch vụ cho người dùng, Trung tâm Tin học và Tính toán đã tiến hành nâng cấp hệ thống có thêm các tính năng ưu việt sau:

- Lọc thư phòng chống các spam và virút mới xuất hiện, tăng cường đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu.

- Tăng dung lượng hộp thư mỗi người dùng lên đến 10GB, dung lượng tệp tin đính kèm cho phép đến 50MB.

- Cho phép các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm tự quản trị tên miền con.

- Bổ sung chức năng gửi email cảnh báo cho người quản trị khi có người dùng trong hệ thống bị nhiễm virus và bắn Spam.

- Bổ sung chức năng “Undo” phục hồi lại thao tác vừa thực hiện (di chuyển, xóa email) đối với người dùng giao diện Web.

- Cải thiện tính năng tìm kiếm thư cho phép tìm kiếm chính xác và thông minh hơn.

- Bổ sung chức năng tự động thông báo cho người gửi khi (người nhận) nhận được mail

- Bổ sung chức năng tự động thông báo cho người gửi khi (người nhận) đọc mail

- Giám sát tự động, làm sạch hệ thống bằng cách xóa mail queue/filter trong khoảng thời gian xác định.

hethongthudt

Giao diện đăng nhập của hệ thống thư điện tử mới

hethongthudt1

Giao diện chính

Trung tâm Tin học và Tính toán sẵn sàng hỗ trợ thông tin về hệ thống thư điện tử mới này và cung cấp các dịch vụ nâng cấp phần mềm liên quan. Trung tâm Tin học và Tính toán sẽ tiếp tục nỗ lực phát triển hệ thống thư điện tử ngày càng hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu về sử dụng công nghệ thông tin trong toàn Viện, hướng tới sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phù hợp với sự phát triển của toàn xã hội.