Articles

Trung tâm Tin học và Tính toán thông báo tuyển viên chức đợt II/2013

Trung tâm Tin học và Tính toán – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo tuyển viên chức đợt II năm 2013 ngạch nghiên cứu viên:

Xem chi tiết

Trung tâm Tin học và Tính toán thông báo tuyển viên chức năm 2013

Trung tâm Tin học và Tính toán – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo tuyển viên chức năm 2013 ngạch nghiên cứu viên:

Xem chi tiết

Thông báo về việc tổng kết, bình xét thi đua khen thưởng năm 2012

Thực hiện công văn số 127 CV/ĐTNV về việc tổng kết, bình xét thi đua khen thưởng năm 2012, Ban chấp hành Đoàn thanh niên Trung tâm Tin học đề nghị cán cán bộ, đoàn viên thanh niên Trung tâm cùng phối hợp thực hiện tốt nội dung sau:

Xem chi tiết

Trung tâm Tin học Thông báo tuyển dụng đợt 2 năm 2012

 Trung tâm Tin học – Viện  Khoa học và Công nghệ Việt Nam đang cần tuyển nhân sự cho các vị trí sau:

Xem chi tiết

Thông báo về cuộc thi tìm hiểu “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”

Thực hiện kế hoạch số 14 KH/ĐTNK ngày 22/10/2012 của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương về việc tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”; thiết thực kỷ niệm 40 năm Chiến thắng Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không (12/1972 – 12/2012), Ban Thường vụ Đoàn Viện KHCNVN triển khai tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”.

Xem chi tiết