Articles

Trung tâm Tin học và Tính toán tuyển viên chức 2014

Trung tâm Tin học và Tính toán lên kế hoạch tuyển dụng năm viên chức năm 2014

Xem chi tiết

Trung tâm Tin học và Tính toán thông báo tuyển viên chức đợt 3 năm 2013

Trung tâm Tin học và Tính toán – Viện Hàn lâm  Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo tuyển dụng vị trí Phó Trưởng phòng Công nghệ phần mềm:

Xem chi tiết

Trung tâm Tin học và Tính toán thông báo tuyển viên chức năm 2013

Trung tâm Tin học và Tính toán – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo tuyển viên chức năm 2013 ngạch nghiên cứu viên:

Xem chi tiết

Trung tâm Tin học và Tính toán thông báo tuyển viên chức đợt II/2013

Trung tâm Tin học và Tính toán – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo tuyển viên chức đợt II năm 2013 ngạch nghiên cứu viên:

Xem chi tiết

Trung tâm Tin học Thông báo tuyển dụng đợt 2 năm 2012

 Trung tâm Tin học – Viện  Khoa học và Công nghệ Việt Nam đang cần tuyển nhân sự cho các vị trí sau:

Xem chi tiết