Articles

Trung tâm Tin học và Tính toán thông báo tuyển viên chức năm 2015

Trung tâm Tin học và Tính toán – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo tuyển viên chức năm 2015 như sau:

Xem chi tiết

Thông báo Kết quả tuyển dụng viên chức năm 2014 của Trung tâm Tin học và Tính toán

Thông báo Kết quả tuyển dụng viên chức năm 2014  của Trung tâm Tin học và Tính toán

Căn cứ vào kết quả làm việc của Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Tin học và Tính toán năm 2014, Trung tâm Tin học và Tính toán thông báo kết quả như sau:

Xem chi tiết

Trung tâm Tin học và Tính toán thông báo tuyển viên chức đợt 3 năm 2013

Trung tâm Tin học và Tính toán – Viện Hàn lâm  Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo tuyển dụng vị trí Phó Trưởng phòng Công nghệ phần mềm:

Xem chi tiết

Trung tâm Tin học và Tính toán tuyển viên chức 2014

Trung tâm Tin học và Tính toán lên kế hoạch tuyển dụng năm viên chức năm 2014

Xem chi tiết

Trung tâm Tin học và Tính toán thông báo tuyển viên chức đợt II/2013

Trung tâm Tin học và Tính toán – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo tuyển viên chức đợt II năm 2013 ngạch nghiên cứu viên:

Xem chi tiết