Articles

Trung tâm Tin học và Tính toán – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo tuyển viên chức

1. Điều kiện dự tuyển:

- Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam; không trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự.

Xem chi tiết

Thông báo về việc mời phỏng vấn tuyển dụng viên chức năm 2016 của Trung tâm Tin học và Tính toán

Thông báo về việc mời phỏng vấn tuyển dụng viên chức năm 2016  của Trung tâm Tin học và Tính toán

 

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Tin học và Tính toán đợt 2 năm 2016 xin mời các ứng viên có tên trong danh sách đến dự buổi phỏng vấn:

Xem chi tiết

Thông báo Kết quả tuyển dụng viên chức năm 2014 của Trung tâm Tin học và Tính toán

Thông báo Kết quả tuyển dụng viên chức năm 2014  của Trung tâm Tin học và Tính toán

Căn cứ vào kết quả làm việc của Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Tin học và Tính toán năm 2014, Trung tâm Tin học và Tính toán thông báo kết quả như sau:

Xem chi tiết

Trung tâm Tin học và Tính toán thông báo tuyển viên chức năm 2015

Trung tâm Tin học và Tính toán – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo tuyển viên chức năm 2015 như sau:

Xem chi tiết

Trung tâm Tin học và Tính toán tuyển viên chức 2014

Trung tâm Tin học và Tính toán lên kế hoạch tuyển dụng năm viên chức năm 2014

Xem chi tiết