Articles

Hoạt động từ thiện năm 2017 của Chi đoàn Trung tâm Tin học và Tính toán

Trong 2 ngày 8-9/04/2017, Chi đoàn Trung tâm Tin học và Tính toán kết hợp với Chi đoàn Khối các đơn vị giúp Chủ tịch Viện đã tổ chức Chương trình tình nguyện đến với các em học sinh Trường PTDT bán trú tiểu học và trung học cơ sở Bản Mù, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu, Tỉnh Yên Bái.

Xem chi tiết

Thông báo về việc tổng kết, bình xét thi đua khen thưởng năm 2012

Thực hiện công văn số 127 CV/ĐTNV về việc tổng kết, bình xét thi đua khen thưởng năm 2012, Ban chấp hành Đoàn thanh niên Trung tâm Tin học đề nghị cán cán bộ, đoàn viên thanh niên Trung tâm cùng phối hợp thực hiện tốt nội dung sau:
Xem chi tiết

Thông báo về Quyết định thành lập Chi đoàn Trung tâm Tin học

Ngày 29/4/2011, Chi đoàn Trung tâm Tin học chính thức được thành lập theo Quyết định số 222/QĐ/ĐTNV của Ban thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Xem chi tiết

Thông báo về cuộc thi tìm hiểu “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”

Thực hiện kế hoạch số 14 KH/ĐTNK ngày 22/10/2012 của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương về việc tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”; thiết thực kỷ niệm 40 năm Chiến thắng Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không (12/1972 – 12/2012), Ban Thường vụ Đoàn Viện KHCNVN triển khai tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”.

Xem chi tiết