Articles

Phòng Hạ tầng Công nghệ thông tin

Phó trưởng phòng: Nguyễn Quang Minh

Điện thoại:04 37914773

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kỹ sư tin học: Trần Văn Sinh

 

Điện thoại: 04 37914773

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Kỹ sư tin học: Trần Quang Hưng

                                            

Điện thoại: 04 37914773

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.